اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

تا سه سال آینده، ۷۳ درصد روستاییان به آب آشامیدنی دست‌رسی پیدا می‌کنند

مشاهده در منبع اصلی