اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

تا سه سال آینده، ۷۳ درصد روستاییان به آب آشامیدنی دست‌رسی پیدا می‌کنند

مشاهده در منبع اصلی