اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

آیا سرنوشت جنگ افغانستان با هلیکوپترهای «بلک هاوک» تغییر می کند؟

مشاهده در منبع اصلی