اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

ارسالی مخاطبین/ تظاهرات حرکت راه و روشنی ولایت غور

ارسالی مخاطبین: از آنجائیکه رعایت عدالت مبنای مشروعیت حکومت های مردمی است، نادیده گرفتن حقوق مسلم یک ملیون انسان در حکومت مردم سالار مرگ دیموکراسی…

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی