اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

جشن فرهنگی و هنری عنقریب درولایت پروان برگزار میشود

کابل باختر21 عقرب
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نشستی دررابطه به راه اندازی جشن هنری و فرهنگی درولایت پروان ، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست که به اشتراک روسای بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشده بود ، دررابطه به آمادگی ها برای  برگزاری جشن هنری و فرهنگی که قراراست درهفته آینده  درولایت پروان برگزار شود ، بحث صورت گرفت .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین نشست گفت که این جشن باید آغازی باشد برای برگزاری همچوجشن ها درولایت های دیگرکشور .
او خاطرنشان ساخت که وزارت اطلاعات وفرهنگ درجشن های هنری و فرهنگی ، گوشه های مختلف آثار فرهنگی و هنری کشوررا به نمایش خواهند گذاشت.
همینگونه دراین نشست روسای بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که نظریات و پیشنهادهای شان را به خاطربرگزاری هرچه بهتر جشن هنری و فرهنگی ابرازکردند ، ازآمادگی های شان دراین زمینه به سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ نیز اطمینان دادند. ذبیح علم  

مشاهده در منبع اصلی