اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

رئیس جمهور غنی: جای تفنگداران غیر مسوول در قفس است

مشاهده در منبع اصلی