اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

رئیس جمهور غنی: جای تفنگداران غیر مسوول در قفس است

مشاهده در منبع اصلی