اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

رئیس جمهور غنی: جای تفنگداران غیر مسوول در قفس است

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی