اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 سنبله , 1397

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر21 عقرب
به اساس فیصله کمیسیون تدریسات وزارت معارف
امتحانات سالانه صنوف اول تا سوم مکاتب ازتاریخ 25 عقرب سال روان آغاز و تا آخر همین ماه دوام می کند.
همینگونه امتحانات سالانه صنوف چهارم تا دوازدهم  مکاتب از اول ماه قوس آغاز و تا  15 قوس سال جاری ادامه می یابد.
عموم مراکز تعلیمی اعم از تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تخنیکی و مسلکی و تربیه معلم شامل این اطلاعیه می باشند.
همچنان  به ریاست های معارف ولایت های کابل و هرات که برنامه  «طفل افغان درس می خواند» تحت اجراء می باشد، هدایت داده شده که امتحانات سالانه صنوف اول الی سوم تا ختم برنامۀ  یادشده به مدت دوازده روز به تعویق بیفتد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی