اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

دیدار حامد کرزی با سفیر روسیه در کابل

دفتر حامد کرزی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این دیدار روز گذشته در دفتر کار رییس جمهور پیشین میان دوطرف صورت گرفته‌است.

مشاهده در منبع اصلی