اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

سی وپنج زوج دریک شب عروسی کردند

شهرزرنج 21 عقرب باختر
سی وپنج زوج به کمک یک مرد پولدار درولایت نیمروز عروسی دسته جمعی کردند.
بیشتر این زوج سالها نامزد بودند و به دلیل فقر اقتصادی ازبرگزاری مراسم عروسی عاجزمانده بودند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از شهر زرنج مرکزولایت نیمروز ، عروسی این سی وپنج زوج به گونه شانداری برگزارشده بود و در آن درکنار خانواده و اقارب زوج ها ، برخی مسوولان محلی نیز شرکت داشتند.
مردی که هزینه عروسی دسته جمعی این سی و پنج زوج را پرداخته می گوید که برای هر زوج هدایا ، لوازم خانه و مقداری پول نقد نیز درنظرگرفته است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی