اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

کمک به صدها خانواده آسیب دیده از جنگ ونیازمند درننگرهار

شهرجلال آباد 21 عقرب باختر
برای صدها خانواده جنگ زده و نیازمند درولایت ننگرهار کمک صورت گرفت.
دراین دور برای دست کم چهارصدو پنجاه خانواده خیمه ومبلغ چهارده هزارپول نقد ازسوی نهاد کمک رسان ان آر سی ازطریق ریاست امورمهاجران وعودت کننده گان ننگرهار توزیع شده است.
غلام حیدر فقیر زی رییس امور مهاجران و عودت کننده گان ننگرهار به آژانس باخترگفت که این خانواده ها فقیر ونیز آسیب دیده ازجنگ های اخیر هراس افگنان دربخش هایی ازاین ولایت شرقی بوده اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی