اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

قرارداد های 151 پروژه امضأ شد

کابل 21 عقرب باختر
قرار داد های 151 پروژه آبرسانی امروز توسط سرپرست وزارت احیاوانکشاف دهات و نماینده گان شماری از شورای روستای محلی درکابل امضاشد.
این پروژه ها به ارزش بیشتراز 361 میلیون افغانی ازطریق برنامه ملی آبرسانی درهفده ولایت کشورتطبیق میگردد.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باخترگفت ، این پروژه ها شامل ساخت ذخیره گاه آب آشامیدنی ، ساختمان مبرزهای معیاری ، ساخت شبکه های آبرسانی و آبیاری روستایی می باشد.
بهزاد گفت ، این پروژه ها درولایت های کاپیسا ، خوست ، سرپل ، جوزجان ، بغلان ، میدان وردک ، فاریاب ، پروان ، کابل ، پنجشیر، بلخ ، تخار، سمنگان ، کنر، پکتیا، پکتیکا، بدخشان ، قندهار، لغمان و بادغیس عملی میگردد. فهیم

مشاهده در منبع اصلی