اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 30 دلو , 1396

یک شبکه ۱۴ نفری اختطافچی در کابل دستگیر شد

یک شبکه ۱۴ نفری رباینده در کابل که سرگرم ربودن سرمایه داران، تهدید شهروندان و سرقت های مسلحانه در نواحی مختلف این شهر بودند، توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی دستگیر شدند.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی