اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

یک شبکه ۱۴ نفری اختطافچی در کابل دستگیر شد

یک شبکه ۱۴ نفری رباینده در کابل که سرگرم ربودن سرمایه داران، تهدید شهروندان و سرقت های مسلحانه در نواحی مختلف این شهر بودند، توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی دستگیر شدند.

مشاهده در منبع اصلی