اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

دوراهی جنرال دوستم؛ ارگ یا عطا؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،حکومتِ پسا طالبان اگر چه با اجماع رهبران سیاسی پایه گذاری اما با همان سنت کهنه گذشته سعی بر سلطه یک قومیت بر دیگر اقوام شد اما هرچه کرزی با سیاستمداری سعی کرد با جلب حمایت برخی رهبران، مقام های دردسر ساز را تحت کنترل داشته باشد، غنی بی محابا به نبرد با تمامی رهبران غیرپشتون رفته و خود را احاطه در مخالفان کرد.

شمال هرچند یادآور جبهه مقاومت دوران طالبان است اما در سال جاری صحنه خشن ترین جنایات، سقوط های به تکرار قندوز و فاجعه میرزاولنگ بود، منطقه ای با رهبران قدرتمند که دهه ها بر سر حکومت شمال دشمن یکدیگر بوده اند اما در یک گزینه اشتراک دارند: نابودی طالبان.

جنرال دوستم و عطا محمد نور از دو قومیتی برمی خیزند که در شمال نفوذ بالایی دارند و در روزگار جدا مانده بنا به اقتضای زمان، متحد یکدیگر شده اند اما در مقابل عطا محمد نور که سال هاست به عنوان والی بلخ به ثروت هنگفت و قدرت بسیار رسیده است، جنرال دوستم بدل به تبعید نشینی شد که قدرت و مشروعیت گذشته را ندارد.

و در حالی که والی بلخ خود را رهبری برای جبهه مخالف می داند و در پی جلب حمایت رهبران مخالف دیگر اقوام است علنا، ارگ را در صورت عدم برکناری اعضای کمیسیون انتخابات، تهدید به سقوط می کند.

در این میان، جنرال دوستم که با کشمکش های بسیار مجبور به ترک افغانستان و انزوای قدرت شد قصد بازگشت به کشور را دارد آنهم در روزهایی که گلبدین حکمتیار به عنوان همراه ارگ با مدیران ارشد کمیسیون انتخابات نشست داشته و جنگ را قومی می داند در حالی که بارها از حضور در انتخابات آینده گفته است.

پس از تشکیل ایتلاف نجات که به عنوان قدرتمندترین جناح مخالف ارگ یاد می شود، دوستم و محقق هیچ گاه به تندی عطا محمد نور نسبت به ریاست جمهوری منتقد نبوده اند و حال با بازگشت رهبر میدان های نبرد به افغانستان، آیا به پست معاونت اشرف غنی باز می گردد یا همچنان منتقد و خارج از دایره حکومت باقی می ماند؟

هرچند جنرال دوستم از سو قصد در جوزجان به سختی جان سالم به در برد، در اتهام ایشچی با شکستی سنگین مواجه شد که عواقب بس گران داشت از نزول مشروعیت اجتماعی تا سفر اجباری به ترکیه، اما چه در کنار غنی باقی بماند و چه با عطا محمد نور، اتهامات وارده همواره فشاری ای خواهد بود از سوی ارگ برای به انزوا کشاندن وی.

شکاف قومیتی درون حکومتی سبب شده است که تمامی هزینه های مادی و معنوی قدرت صرف مقابله با مخالفان شود و در حالی که مناطق یکی پس از دیگری برای طالبان رها می شود و بر کشتارها و جمعیت بی جاشدگان می افزاید این احتمال قوت می گیرد که با گسترده تر شدن دامنه نارضایتی های مردمی، مناطق مختلف چاره ای جز روی آوردن به حاکمیت طالبان نداشته باشند.

هم اکنون نیز حکومت تنها بر نیمی از افغانستان حاکمیت دارد و باقی نیز در تهدید گروه های تروریستی می باشد اما خبر تکان دهنده، جابه جایی های نیروهای داعش در افغانستان و ادغام آنان با طالبان است که در این صورت می تواند سقوط را برای نظام به همراه داشته باشد.

در همین راستا، اگر چه بسیار از رهبران در گذشته با نارضایتی به حکومتداری طولانی مدت عطا محمد نور می نگریستند و خواهان پایان دادن به ولایت وی بودند اما در روزگاری که اکثر ولایت ها در ناامنی به سر می برد، عطا محمد نور به عنوان والی قدرتمندی که ولایت بلخ را از گزند تروریستان امن نگه داشته مورد توجه و حمایت های چهره های سیاسی قرار گرفته است.

این در حالی است که بازگشت جنرال دوستم بیش از آنکه برای حکومت بحران آفرین باشد برای ایتلاف نجات چالش برانگیز است زیرا وی مدت هاست که در برابر ارگ موضع مشخصی دارد اما اگر به مانند گذشته در بدل امتیاز خواهان همراهی با غنی باشد ضربه ای سهمگین برای این ایتلاف خواهد بود بخصوص والی بلخ.

عطا به عنوان سیاستمداری کارکشته به خوبی می داند که باید برای مقابله با تیم انحصارطلب ارگ و رییس جمهوری همچون غنی، همراهی رهبران مخالف حیاتی است تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده قدرتمند ظاهر شود.

و می ماند سرنوشتی که جنرال دوستم با وجود پرونده ای به بزرگی ایشچی و عطش حکومت بر شمال برای خود رقم می زند؟ ارگ یا عطا.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی