اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 17 سنبله , 1397

آغازبرنامه ماستری در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات

شهرهرات 21 عقرب باختر
برنامه ماستری در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات آغازشد.
امتحان رقابتی شمولیت در دوره ماستری پوهنحی اقتصاد هرات امروز باحضورمعاون ولایت وبرخی از مقامات دولتی ،متنفذان وآگاهان درپوهنتون هرات  برگزار گردید.
پوهندوی محمد ناصرمعین رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات به ارتباط معرفی برنامه ماستری پوهنحی پرداخت و شروع برنامه ماستری را یک گام دیگر در راستای نهادینه کردن علم ودانش در ولایت هرات و آن را دستآورد بزرگ دیگری برای پوهنتون هرات و جامعه علمی دانست.
رئیس پوهنحی اقتصاد گفت:  به تعداد 196 تن اشتراک کننده دراین امتحان حضور دارند که از این میان به تعداد 15 تن به برنامه ماستری اداره تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات جذب می شوند و 15 تن دیگر از استادان پوهنتونهای افغانستان به عنوان بورسیه معرفی می گردند.ختم/ ابوی

مشاهده در منبع اصلی