اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

تلاش برای پیگرد عاملان ترتیب فورم های شهدای خیالی به هدف دریافت کمک درهرات

شهرهرات 21 عقرب باختر
دوسیه عاملان ترتیب فورم های شهدای خیالی درریاست کاراموراجتماعی  شهدا و معلولان هرات درحال تکمیل شدن است .
مسولان ریاست کاراموراجتماعی هرات میگویند شبکه ای که د رطول سالیان گذشته اقدام به ترتیب فورم های جعلی شهدا وحواله امتیازات شان نموده بودند ،توسط این اداره باهمکاری ادارات ذیربط شناسایی وزیرپیگرد قانونی قرارگرفته اند.
عبدالقیوم افغان رییس کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین میگوید ازنزد این افراد اسناد جعلی ،مهرهای تقلبی ادارات واسناد کافی بدست امده است .
افغان ازاراده قوی ریاست کاراموراجتماعی بخاطرمبارزه بافساد اداری خبردادو تاکید نمود که این اداره متعهد است تاباعوامل انواع فساد مبارزه کند.
اوهمچنان باتشریح دست آوردهای ریاست کاراموراجتماعی ازرد مرزشدن شماری ازکودکان بی سرپرست ازایران نیزازابرازنگرانی نمود
رئیس کار امور اجتماعی گفت: "طی دوماه گذشته یکهزار کودک از کشور ایران رد مرز شده اند که تداوم این روند مایه نگرانی است.
وی توزیع کمک برای پنجصد خانواده بی بضاعت، بایمتریک کارتهای اشخاص متقاعد، جمع آوری پنج هزار کودک خیابانی، شناسایی افراد متخلف از قانون، ایجاد مرکز حمایتی افراد آسیب پذیر ومبارزه با فساد اداری را از جمله مهمترین کارکردهای آن اداره عنوان کرد.
درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات ضمن استقبال از برنامه های کاری وپلان جدید سال آینده ریاست کار امور اجتماعی ابراز امیدواری کرد تاباتداوم این روند شاهد برطرف شدن مشکلات ازجمله چالش هایی که کودکان خیابانی باآن دست وگریبان اند باشیم .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی