اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

گشایش نخستین نمایشگاه روانشناسی درهرات

شهرهرات 21 عقرب باختر
نخستین نمایشگاه  روانشناسی درپوهنحی تعلیم وتربیه افتتاح گردید.
بصیراحمد کریمی رییس تعلیم وتربیه هدف از برگزاری این نمایشگاه رابه معرفی گرفتن رشته روانشناسی عنوان نمود و گفت:این اولین نمایشگاه روانشناسی درسطح افغانستان میباشد که توسط محصلان پوهنځی تعلیم وتربیه دیپاتمنت روانشناسی برگزارگردیده است وفعالیت های مختلف وکارکردهای مختلف رشته روانشناسی به همگان به نمایش میگذارد.
پوهنیار پرویز مجیدی یک تن از برگزار کنندگان نمایشگاه میگوید:این نمایشگاه در ده غرفه روانشناسی"بیمارهای روانی،سنجش شخصیت ،سنجش هوش ،انگیزش ،خودآزمایی،آثار هنری خلاقیتها وسرگرمی به مدت دو روز ایجادشده است.
درعین حال داکتر عبداالله فایز ریس دانشگاه هرات ضمن تقدیر ازبرگزارکنند گان این نمایشگاه براهمیت ایجاد این نمایشگاه  واهمیت روانشناسی درجامعه وصحت وسلامت روانی  صحبت کرد.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی