اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ده کیلومترسرک جغل اندازی می گردد

کابل باختر 21 عقرب
کارجغل اندازی و هموارکاری ده کیلومترسرک امروز درولسوالی چهاردره ولایت کندز آغازشد.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر گفت که این پروژه درمنطقه باجوری ولسوالی چهاردره ولایت کندز ازطریق برنامه ملی انسجام ساحه یی وزارت احیاوانکشاف دهات تطبیق می گردد. فهیم

مشاهده در منبع اصلی