اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

برای دوصدوهشتادو دو بست خالی در بامیان نه هزار داوطلب آماده آزمون شده اند

بامیان 21 عقرب باختر
توزیع فورم های در خواستی بست های خالی ادارات دولتی در ولایت بامیان آغاز شد.
سید رحمت الله حنون امر کمیسیون اصلا حات اداری و خدمات ملکی بامیان به خبر نگار محلی آژانس باختر گفت که از جمله دوصدو هشتاد ودو بست اعلان شده یکصد و نود ونه بست مربوط معارف است و هشتاد و سه بست دیگر به سایر ادارات تعلق میگیرد.
وی افزود ، طی سه روز بیش از نه هزار فورم برای متقاضیان توزیع گردیده است و بعد از انجام  روند بایو متریک در حضور هیئت به گونه شفاف ازمون اخذ خواهد شد.ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی