اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

جاده های فرعی ایبک قیر ریزی میشود

ایبک  باختر  21عقرب
برنامه قیر ریزی چندین جاده در شهر ایبک سمنگان امروز آغاز شد.
احمد ضیا همایون ریس فواید عامه سمنگان به آژانس باختر گفت که چندین جاده فرعی به درازای هشت کیلو متر  ، پهنای هفت متر وضخامت هشت سانتی در داخل شهر ایبک توسط وزارت فواید عامه قیریزی میشود.
همچنان ساخت پلچک ها و آبروهای کنار سرک نیز شامل این برنامه میباشد و با تکمیل کار این پروژه تسهیلات زیادی به باشندگان شهر ایبک فراهم میشود / لیلما

مشاهده در منبع اصلی