اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

تظاهرات غوریان وارد سومین روز شد

تظاهرات باشندگان ولایت غور در اعتراض به عدم توجه دولت به این ولایت، وارد سومین روز شد. نداشتن برق و سرک موضوعی است که باشنده‌گان این ولایت از دو روز به این سو دست به اعتراض زده‌اند.

مشاهده در منبع اصلی