اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

فعالیت حکمتیار تحت نام حزب اسلامی غیرقانونی است!

وزارت عدلیه در واکنش به برگزاری شورای مرکزی حزب اسلامی از سوی حکمتیار من‌حیث رهبر این حزب اعلام کرد که اقدام حکمتیار به برگزاری شورای…

مشاهده در منبع اصلی