اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

استفاده حکمتیار از رسانه ها یا رسانه ها از حکمتیار؟

گرچه گلبدین حکمتیار، بزرگنمایی بیش از حد خود در جامعه ی افغانستان امروز و به تبع آن تسخیر افکار عمومی و جو حاکم بر ارگ ریاست جمهوری را مرهون و مدیون رسانه های جمعی اعم از دیداری و شنیداری و ملی و محلی است اما تاکنون نتوانسته یا نخواسته ارتباط مطلوب و نزدیکی با خبرنگاران داشته باشد.

برای این مساله که به ظاهر معضلی میان حزب اسلامی و جامعه ی رسانه ای کشور خوانده می شود (ولی در واقع می تواند چیزی جز یک جنگ زرگری تمام عیار نباشد)؛ دلایل و زمینه های متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

یا اینکه گلبدین و سران حزب مذکور، از تمام آنچه که شخص وی و حزب اسلامی را مورد توجه همگان قرار می دهد اطلاع درست و دقیقی دارد و از آن در جهت انتقادات مکرر از رسانه ها استفاده می کند تا خود را از اتهام مجیزگویی و استفاده ابزاری از شبکه ها و روزنامه ها مبرا سازد.

یا اینکه وی هنوز نمی داند که قریب به سه دهه از زمانیکه وی آزادانه می جنگید و می کشت و به کسی هم جوابگو نبود گذشته است و رسانه ها اینک زبان مردم ملکی و پل ارتباطی میان دولت و ملت هستند؛ یا شاید اگر وی رسانه ی شخصی قدرتمندی در اختیار می داشت بهتر از آن سود می برد.

اما در طرف دیگر این ماجرای نمادین، می پردازیم به استفاده ی ابزاری رسانه ها از حکمتیار که همزمان و توأمان با آن بوده است و بصورت معامله ی برد برد برای این حزب و برخی شبکه های تلویزیونی و دفاتر روزنامه ای و حتی سایت های خبری درآمده است.

در همین راستا، بزرگنمایی و مانور تبلیغاتی چه مثبت و چه منفی از تمام اظهارات وی از روزی که قدم بر خاک کابل گذاشت تا به امروز، فرصتی برای رسانه های فرصت طلبی که پیش از این مورد بی توجهی یا احیانا بی مهری ارگ نشینان و دیگر مدعیان قدرت قرار گرفته بودند به دست داده است تا…

تا از اما و اگرهای پیرامون حکمتیار و شاید و باید هایی که درخصوص جایگاه حزب اسلامی در حکومت آتی وجود دارد و نیز گمانه زنی هایی که از اتحاد و ایتلاف دیگر چهره های شاخص با وی انجام می گیرد؛ به معنای واقعی کلمه بهره ببرند و برای رنگ و لعاب دادن بیشتر به ماجرا، مظلوم نمایی و حملات انتحاری نصفه و نیمه ای هم براه بیاندازند.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی