اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

آمریکا 3500 ویزا برای مترجمان هموطن می دهد

آمریکا برای 3500 شهروندی که در کنار نیروهای آمریکایی کار کرده اند، ویزا صادر می کند.

شماری از سناتوران آمریکایی طرفدار صدور ویزا برای مترجمان افغانستانی می گویند که آنان بخاطر همکاری با نیروهای خارجی امنیت خود و خانواده های شان را به خطر انداخته اند و از سوی دیگر در موثریت ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نقش مهمی داشته اند.

این سناتوران همچنین خواهان افزایش تعداد صدور ویزاها شده اند.

برنامه ویزا برای مترجمان افغانستانی از سال 2009 آغاز شد و تا سال 2013 و 2014 بسادگی منظور می شد اما برخی از ممنوعیت ها در سال 2016 در این زمینه پیدا شد که بنظر می رسد درحال مرفوع شدن باشد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی