اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

در افغانستان گوشت شتر مرغ جای گوشت گوسفند را می گیرد

مشاهده در منبع اصلی