اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

در افغانستان گوشت شتر مرغ جای گوشت گوسفند را می گیرد

مشاهده در منبع اصلی