اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

هشدار اتحادیه اروپا به قطع کمک ها به افغانستان

اگر با فساد اداری مبارزه جدی نشود، اتحادیه اروپا کمک هایش را قطع خواهد کرد.

به نقل از یک، پیری مابدون، سفیر اتحادیه اروپا می گوید که "زمانیکه مالیه دهندگان اروپا از روی سخاوتمندی و حس بشر دوستی کمک می‌کنند، به هدر رفتن این پول را نمی توانیم تحمل کنیم. اگر قضایای فساد را دریابیم، بگونه عاجل آن را مطرح خواهیم کرد و ممکن برنامه‌های مربوطه را توقف دهیم. این مسوولیت ما است و ما این موضوع را جدی می‌گیریم."

بگفته مابدون، فساد در تمام بخش‌ها بشمول انتخابات در افغانستان وجود دارد که پیامدهای آن فاجعه‌بار است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی