اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

جای خالی قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزا

کد جزای افغانستان با 916 ماده معرفی شد.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور روز شنبه 20 عقرب 96 در مراسم رونمایی از طرح جدید کد جزایی گفت: در کد جزا، مسایل جزایی از 33 قانون که در آنها بگونه‌ پراکنده گنجانیده شده بود، جمع آوری شده و نیز موارد تازه‌ جزایی در بخش هراس افکنی، سایبری، انتخابات و فساد اداری مشخص شده است.

وی، این کد را یک تحول بزرگ از لحاظ شکلی، ساختاری و محتوایی در سیستم قانون گذاری کشور دانسته و افزوده است که با توشیح کد جزا، 33 قانون دیگر که در این راستا استفاده می شد، لغو می‌شود.

شایان ذکر است که قانون منع خشونت علیه زنان بدلیل آنچه حساسیت های خاص خودش گفته شد شامل کد جزایی نشد اما معاون دوم ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده که روزی این قانون نیز شامل کد جزا خواهد شد.

گفتنی است که با تنفیذ قانون جدید جزا، وزارت تحصیلات عالی به تدریس این قانون در دانشکده‌های حقوق مکلف می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی