اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

کدام نوع مواد در ترکیب چرس وجود دارد؟

چرس در رده چهارم مواد مخدر قرار دارد و بیشتر جوانان در افغانستان از آن استفاده می‌کنند. این که نشانه‌ها و علایم …

مشاهده در منبع اصلی