اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

محمد یورش که معتاد است تا سطح نرسنگ تحصیل کرده‌است

وی توسط یک دختر در تاجکستان به مواد مخدر معتاد شد و از هشت سال به این سو از پودر استفاده می‌کند …

مشاهده در منبع اصلی