اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

فابریکه پروسس حاصلات زیتون در ننگرهار دوباره به فعالیت آغاز کرد

فابریکۀ پروسس حاصلات زیتون در ننگرهار پس از سه سال تأخیر دوباره به فعالیت آغاز کرده‌است.
به اساس خبرنامۀ دفتر والی ننگرهار، محمد موسی عیسی زی آمر فابریکۀ پروسس زیتون گفته‌است که امسال برای شان ۱۲۰۰ تُن زیتون برای تولید تیل و نیز ۳۵ تُن زیتون دیگر برای ساختن آچار رسیده‌است.
در خبرنامه آمده‌است که این فابریکه سال‌های قبل، ۲۵۰۰ کارمند به شمول ۲۵ کارمند زن داشت، اما شمار فعلی کارمندان آن به ۶۰ تن به شمول ۶ زن کاهش یافته‌است.
فابریکۀ پروسس زیتون ننگرهار به کمک روسیه ساخته شده بود.

مشاهده در منبع اصلی