اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

پایان راه حکمتیار در جهل سیاسی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، حزب اسلامی در راس گروه های مخالف با هر حکومت و گروهی در نبرد نظامی به سر می برد و اگر در توافقنامه صلح ارگ به نتیجه نمی رسد اکنون نیز یک طرف تروریستان بود و این در حالی است که گلبدین حکمیتار با تجربه بیش از چهل سال نبرد در فضای سیاسی که در یک قدمی ریاست جمهوری نیز قرار داشت با این توهم که جامعه همان جامعه بیست سال گذشتهِ درگیر با خون و کشتار است که توان مقابله با قوم گرایان و نفاق براندازان را ندارد، همچنان بوی سیاست های کهنه می دهد.

آیا حکمتیار به عنوان بلندگوی ارگ و حامی اشرف غنی(هرچند در سخن آن را رد می کند) چنین عاجز از درک تغییرات اجتماعی و سیاسی در اکنون افغانستان می باشد که جنگ را قومی می نامد و در برابر انتقادهای گسترده، سخنانی تکمیلی می گوید که افتضاحی است بر ادعاهای گذشته؟

وی به عنوان رهبر حزب اسلامی که نزدیک به بیست سال به دور از فضایی سیاسی و در مناطق نامعلوم پنهان برای زنده مانده بود، همچنان که جنگ را جهاد علیه کفار می داند اکنون با قومی خواندن این نبرد، ابتدا خود و ایدیولوژی حزب اش را ویران کرد.

اگر جنگ قومی است پس در دوران جهاد و جنگ با طالبان و ناتو با کدام قومیت می جنگید و در چنین وضعیتی، یا مسیله متجاوز همان نیات تباری بوده و یا اقوام غیر پشتون برای وی، کفار محسوب می شود.

اینکه پس از انتقادهای گسترده در پی سخنان نفاق برانگیز این رهبر حزب اسلامی، وی رسانه ها را متهم به تحریف سخنان خود کرد، بار دیگر به جای اصلاح گفته های خود و یا حداقل عذر خواهی از مردم، وضعیت را بغرنج تر کرد و با وارد شدن به جزییات قومیت ها و اینکه منظور وی، جنگ میان فلان قوم با دیگر قوم می باشد، بیش از هر زمانی نشان داد که اگر بنا به اقتضای زمان، سلاح خود را برای صلحِ آلوده به ارگ زمین گذاشت، زبان نفاق برانگیز و تفکر قومیتی وی بُرنده تر از هر سلاحی است که سبب کشتار هزاران هزار تن از غیرنظامیان شده است.

حتی در مصاحبه با بی بی سی، در برابر این سوال که وی با متهم کردن رهبران حزب جمعیت اسلامی به فساد و ارتباط احمد شاه مسعود با طالبان و آی اس آی، تنها پاسخی که می دهد این است: این سخنان نه در یک نشست خبری بلکه نقل از زبان احمد شاه مسعود بود که در یک جلسه خصوصی بیان کردم.

هرچند این رهبر جنجالی که متهم به پرونده های بیشمار نقض حقوق بشر است، تمامی جنایت های جنگی حزب خود را جهاد می داند و نه تنها حقایق را کتمان کرده بلکه هیچ اعتقادی به عذر خواهی و قبول اشتباهات گذشته و حال خود ندارد، باید بیش از این مراقب سخنان و ابراز عقاید خود باشد زیرا دیگر نه دهه هفتاد می باشد و نه روزگار پنهان شدن، بلکه دوران اوج تکنولوژی است که هر حرکت سیاستمدارن زیر ذره بین رسانه ها می باشد و حال چه کسی در برابر اسناد معتبر دست به کتمان می زند؟ تنها حکمتیار!

اگر برای گلبدین حکمتیار تمامی کشتار و جنگ ها براساس نیات قومی و منافع تباری بوده و از دریچه نگاه خود نسبت به اهداف دیگر طرف های جنگ قضاوت می کند اما باید بداند که دیگر افغانستان آن کشور فرو رفته در جنگ های داخلی و افراط گری نیست بلکه با تجربه تلخ دوران جهاد و طالبان، هر سخن و حرکت تفرقه برانگیز و قومیتی را رد می کند و اگر شمال همیشه مقاوم به میدان جنگ بدل شد به دلیل وجود رهبرانی همچون حکمتیار و حکومت اشرف غنی در قدرت می باشد.

حتی حزبی که تمامی هست و نیست حکمتیار می باشد در نشست مرکزی خود صحنه چند دستگی بود، ارغندیوال به عنوان رهبر رسمی شاخه جدا یافته از این حزب به همراهی جمعی از مقام های ارشد در این جلسه شرکت نکرد.

حکمتیار و حزب اسلامی اگر در دهه های گذشته، یک طرف قدرتمند جنگ و سیاست بود اما اکنون تنها مهره های سوخته ای می باشند که چند صباحی در جهت اهداف ارگ مورد استفاده قرار می گیرند.

و جز این، کدام مردم و کدام ولایت پذیرای چنین سیاستمداری است جز تعدادی از قومیت های پشتون و نیروهای تحت امر این حزب؟ و اگر با تمامی تلاش سعی در سازماندهی انتخابات آینده و تحقق رویای رسیدن به حکومت داشته باشد، باز هم نمی تواند بیش از اکنون از موقعیت سیاسی و اجتماعی برخوردار شود زیرا افغانستان دیگر آن کشور دهه هفتاد و کابل آن شهر درهم شکسته ای نیست که با نفاق به جنگ داخلی برود و یا با راکت های کور به زانو درآید.

و همچنان که عبدالله به کنایه در مقابل سخنان حکمتیار گفت: جنگ افغانستان نه جنگ قومی بلکه نبرد میان جهل و روشنای است.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی