اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

دو کودک از چنگ ربایندگان در میدان وردک آزاد شدند

میدان شهر 20 عقرب باختر
دو کودک امروز از چنگ ربایندگان در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آزاد ساخته شدند.
عبدالحکیم صافی رییس ارکان لوای چهارم اردوی ملی به آژانس باختر گفت که منسوبان اردوی ملی دو کودک را که باشندگان منطقه سفنده شهر غزنی می باشند، از چنگ ربایندگان از منطقه منگلیو ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آزاد ساختند و ریایندگان موفق به فرار گردیدند.
گفتنیست که ربایندگان آن دو کودک را از غزنی اختطاف نموده بودند و به ولایت میدان وردک انتقال می دادند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی