اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 17 سنبله , 1397

کار ساختمان یک شفاخانه در ولسوالی خنجان بغلان امروزآغاز شد

پلخمری 20 عقرب
این ساختمان در مساحت هفت جریب زمین در یک طبقه به مصرف چهل و شش میلیون افغانی از بودجه انکشافی صحت عامه ساخته میشود.
محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان حین تهداب گذاری این ساختمان گفت که این شفاخانه مریضان ولسوالی خنجان ولسوالی های همجوار تحت پوشش عرضه خدمات شفاخانه یی قرار خواهد داد.
او گفت که این شفاخانه برای درمان مصدومان حوادث ترافیکی شاهراه کابل،بلخ نیز حایز اهمیت خواهد بود.
ولسوال خنجان از این اقدام وزارت صحت عامه قدر دانی کرد.قایم

مشاهده در منبع اصلی