اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

دو کشته و پنج زخمی در برخورد هاوان به خانۀ مسکونی

مشاهده در منبع اصلی