اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 قوس , 1396

دو کشته و پنج زخمی در برخورد هاوان به خانۀ مسکونی

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی