اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

دو کشته و پنج زخمی در برخورد هاوان به خانۀ مسکونی

مشاهده در منبع اصلی