اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

همه باهم از آزادی بیان حمایت کنیم

اتحادیه ملی خبرنگاران اعلام کرده که بر اساس رده بندی یونسکو، افغانستان از منطقه سرخ آزادی بیان خارج و شامل منطقه سبز شد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این نهاد که دیروز شنبه، به رسانه ها فرستاده شد، این تصمیم در جریان کنفرانس سران یونسکو در …

مشاهده در منبع اصلی