اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

دوستم به زودی به کابل بر می گردد

مشاهده در منبع اصلی