اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

دوستم به زودی به کابل بر می گردد

مشاهده در منبع اصلی