اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

طالبان مسلح سرمعلم یک مکتب دخترانه را دربادغیس ربودند

قلعه نو / باختر/ 20/ عقرب
طالبان مسلح شام دیروز سرمعلم یک مکتب دخترانه را در ولسوالی مقربادغیس باخود بردند.
فرید اخیزی معاون شورای ولایتی بادغیس به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت ، این سرمعلم روستای بیگ های ولسوالی مقر توسط طالبان مسلح به جای نامعلومی انتقال داده شده است که تاکنون ازسرنوشت وی اطلاعی در دست نیست .
وی گفت ریش سفیدان و بزرگان قومی درتلاش رهایی وی از چنگ طالبان اند.
درهمین حال عبدالقیوم ساجد سرپرست ریاست معارف بادغیس میگوید ، طالبان مسلح این عضو معارف را به خاطر عدم همکاری اش با آنان ربودند.
چندی پیش یک آموزگار ازسوی طالبان مسلح درولسوالی بالا مرغاب بادغیس درنزدیکی منزلش به قتل رسید.
ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی