اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

طالبان یک باشنده ولسوالی ساغر رابه شهادت رساندند

غور 20 عقرب باختر
باشندگان  ولسوالی ساغر  غور دیروز  باطالبان مسلح درگیر شدند، در این درگیری  یک باشنده آن محل به شهادت رسید .
محمد اقبال نظامی  سخنگوی  قو مندانی  پو لیس غور  به خبر نگار محلی آژ انس باختر گفت که این در گیری درمنطقه  پنج ده  ولسوالی ساغر پس از آن آغاز شد که طالبان  میخواستند مردم محل را از جمع آوری هیزم  منع کنند .
وی گفت  که طالبان پس از آن که یک باشنده محل  رابه شهادت رساندند از محل فرار  کردند . شکریه

مشاهده در منبع اصلی