اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

بیشتر از دوصدو هفتاد تن گندم وارد کشور شد

کابل باختر/ 20/ عقرب
دوصدو هفتادو شش متر یک تن گندم کمک بلاعوض کشور هند امروز ازطریق بندر چابهار وارد کشور گردید.
به گزارش آژانس باختر ، این گندم دربندر نیمروز به جانب افغانی تسلیم داده شد.
درمراسمی که به این مناسبت ترتیب یافته بود والی نیمروز با استقبال ازکمک بلاعوض کشور هند گفت که درنیمروز سهولت های لازم برای تجار ملی و خارجی فراهم گردیده است.
نصیر احمد درانی سرپرست وزارت زراعت و آبیاری،  بندر چابهار را نقطه وصل افغانستان به منطقه دانست و گفت که کمک بلاعوض هند برای مردم افغانستان با اهمیت است و مطرح ساخت که بندرچابهار مردم افغانستان را از احتیاج یک بندر نجات داده است.
محمد فرید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت گفت که بدون شک بندر چابهار دست آورد بزرگ تجارتی ، اقتصادی برای مردم افغانستان و منطقه میباشد.
محمد رضا بهرامی سفیر ایران درکابل نیز صحبت کرده گفت که ایران آماده است که برای رشد تجارت درافغانستان سهولت درتمام بنادر ایجاد کند.
به همینگونه سفیر هند نیز صحبت کرد و گفت که هند برای رفع محدودیت تجارتی و اقتصادی تلاش می نماید  تامشکلات که وجود دارد برطرف شود.
فریده نماینده مردم نیمروز درشورای ملی درصحبت مختصر ازکمک کشورهای هند و ایران به مردم افغانستان ابراز امتنان کرد.

مشاهده در منبع اصلی