اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

سه قاچاقچی پرندگان در سروبی کابل دستگیر شدند

سه تن به اتهام قاچاق سه پرنده «باز» در ولسوالی سروبی ولایت کابل از سوی پولیس بازداشت شدند.

مشاهده در منبع اصلی