اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

افزایش تولید زعفران در ولایت هرات

مسؤولان ریاست زراعت ولایت هرات می ‏گویند که کِشت و تولید زعفران در این ولایت، بصورت بی پیشینه ‏یی افزایش یافته و بیش از سه هزار هکتار زمین در این ولایت زعفران کشت شده اند
عبدالصبور رحمانی، رییس زراعت هرات در این مورد گفت: “امسال شمار چشم گیری از کشاورزان هرات به کشت زعفران روی آورده اند حتی در بخش های ناامن این ولایت و انتظار می رود که امسال حاصل زعفران هرات به هشت تن برسد.”
رییس زراعت این ولایت افزود، در حال حاضر بیش از هژده هزار زن روند گِردآوری گل زعفران را از زمین های کشاورزی این ولایت، آغازکرده اند.
نازک، یکی از زنان کارمند فارم زعفران می گوید: “من تنها نان آور خانواده هستم و پنج کودک یتیم دارم. خیلی خوشحالم از این که برایم در این جا کار فراهم شده است و پولی که از این راه بدست می آورم، وضعیت زنده گی ام را دیگرگون کرده است”.
ریحانه کارمند دیگر نیز می گوید: “در حال حاضر همه مواد خوراکی و گیاه های که در کشور ما مصرف می شوند، از کشورهای بیرونی می آیند، اما خوشحالیم که این وضعیت رو به تغییر است و ما باید برای خودکفای تلاش کنیم.”
بانوان که در فارم های زعفران کار می کنند، دو دسته اند. گروه نخست بامداد زود به مزرعه می آیند و درهنگام سردی صبح، گل های زعفران را گِردآوری می کنند و سپس گروهی دیگر برای جداکردن گیاه زعفران از گل کار می کنند.
حمیده فیضیان، عضو شرکت زعفران فیضی در این مورد گفت: “گِردآوری گل زعفران و یک کار سبک و ساده برای بانوان است که روزانه بانوان بسیاری در این مرزعه کار می کنند؛ درآمد دارند.”
حامد خسروی، مسؤول موسسه کار دی اف گفت: “تنها دلیلی که زعفران هرات در بازارهای جهانی خریدارانش را از دست می داد، بهداشت و بسته بندی زعفران بود که این آزمایشگاه می تواند این مشکل را بخوبی از میان بردارد.”
قابل ذکر است که موسسه کار دی اف، بزرگترین آزمایشگاه زعفران کشور را که سیصد ابزار آزمایشگاهی دارد، از کمک های بریتانیا در هرات ساخته است.

مشاهده در منبع اصلی