اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

از اظهارات غیرمسئولانه حکمتیار جلوگیری شود

مشاهده در منبع اصلی