اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

تیم فوتبال ساحلی در بازی‎‏های چهارجانبۀ چین مالیزیا را شکست داد

این بازی که پیش از چاشت امروز در چین برگزار شد، بازی کنان کشورمان از چهار در برابر سه از سد تیم فوتبال ساحلی مالیزیا گذشتند.

مشاهده در منبع اصلی