اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

وزارت دفاع: نیازی به چرخبال های روسی در کشور نیست

افغانستان دیگر به چرخبال های روسیه نیاز ندارد.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع کشور در بیانیه خود نشست ناتو در بروکسل آورد که ارتش افغانستان مجهز به چرخبال های ساخت کشورهای عضو ناتو می شود و به همین جهت دیگر نیازی به نوع روسی نخواهد بود.

بگفته وی، تا استقرار چرخبال های ناتو، ارتش کشور نیاز به تعمیر چرخبال های روسی دارد که آن هم توسط شرکت های اروپای شرقی انجام می شود.

موضوع جاگزینی چرخبال های آمریکایی بجای روسی در کشور از نزدیک به یکسال پیش مطرح شده که البته طرف روسی با آن موافق نبوده است.

گفتنی است که ارتش کشور در حال حاضر دارای ده ها چرخبال روسی است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی