اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

تاجران افغان از نمایشگاه بین المللی شهر کراچی پاکستان دیدن کردند

شماری از تاجران و سرمایه گذاران افغان به رهبری هیئت اتاق تجارت و صنایع افغانستان از نمایشگاه بین المللی شهر کراچی پاکستان دیدن کردند.
صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز شنبه به رادیو آزادی گفت، در این نمایشگاه هیئت افغانی با هیئت پاکستانی در مورد ترانزیت و مشکلات بلند رفتن تعرفه گمرکی از طرف پاکستان صحبت کردند.
آقای پسرلی می‌گوید، در پایان این دیدار تاجران افغان یک تفاهمنامه را نیز با شرکت‌های صادر کننده برنج پاکستان به امضأ می‌رسانند.

مشاهده در منبع اصلی