اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

تلفات نیروی امنیتی افغانستان در حمله گروهی طالبان در غزنی

مشاهده در منبع اصلی