اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

از دید ما جنگ قومی نیست

فرض بفرمایید برای این شخص جنگ قومی است اما از او باید پرسید که :

در هفده سال پسین که او از راولپندی تمویل و هدایت می شد در برابر کدام قوم می جنگید و چه تعداد از قوم دشمن به هدایت او کشته شدند؟
ارقام اش را دارد. اگر جنگ قومی است آیا مطمین هست که تمام سربازان و مدافعین منطقه دارالامان از قوم خودش هست؟
اگر جنگ قومی است خیمه لویه جرگه را برای او کدام قوم تامین امنیت کرده بود؟
اگر جنگ قومی است آیا او می داند که میلیون ها دالر پاداش تسلیم شدن اش از مالیه کدام قوم تامین می گردد؟
اگر جنگ قومی است او با کدام قوم صلح و با کدام قوم هنوز در جنگ است؟
از دید ما جنگ قومی نیست. جنگ کنونی دسیسه ای است از جانب پاکستانی ها به خاطر تضعیف نظام، شیرازه و بافت اجتماعی در افغانستان تا بتوانند ما را به ساحه احتیاطی و زیر نفوذ خویش تقلیل دهند. وسایل پاکستانی ها در این جنگ گروه های رشد یافته ای دور از ارزش های ملی و وطنی اند که خود را مدیون هم آغوشی و خیرات پاکستان می دانند و اسلام برایشان وسیله ای بیش نیست.
همان قشر نخبه پاکستان که به آنها حکومت واقعی و عمیق می گویند و طالبان وسایل کشتار شان هستند همه ای شان زندگی سکیولار و دور از تمام ارزش های دینی دارند. این آقا تا چند ماه قبل در سایه سخاوت همان ها بر ضد افغانستان می جنگید و آمدنش به کابل نیز تا حال پیامد قابل لمس برای صلح نداشته است. اما از سخن گفتن او باید بسیار استقبال کنیم. خیلی زیاد. او هرقدر سخن بگوید برای کسانی که یقین و تردید داشتند معلوم می شود که چیز مثبت و نشاط آور برای این وطن نداشته و نخواهد داشت. امکان هم ندارد که او در این سن و سال تغییر عادت دهد. اما من این را از پاداش های خداوند برای ملت ما می بینم که شماری از پرده ها را از روی کار آدم ها بر می دارد و ما رسوایی را تماشا می کنیم. هر بار که سخن می گوید اشاره به قصرهای ساخته شده در هفده سال اخیر می کند. بلی. فرق همین است شماری گرفتند و آباد کردند و شماری گرفتند و در دادند، سوزاندند، کشتند و بستند و هنوز هم در درون شان آتش خود خواهی و جاه طلبی شعله ور است. آقا این قصرها در شهرهای افغانستان ساخته شده اند امید است که خدا برایت فرصت راکت زدن به آنها را بار دیگر ندهد.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی