اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

انکار حکمتیار از جنگ قومی، تاکید بیشتری بر جنگ قومی است

این بار حکمتیار دروغ می گوید که رسانه ها حرف های او را تحریف کرده اند، رسانه ها فقط وظایف خود را اجرا کرده اند و آن چیزی را گفته اند که حکمتیار گفته است این سخنان حکمتیار است که جنگ در افغانستان بین دو قوم است، رسانه ها در این مورد نه چیزی را زیاد کرده اند و نه چیزی را کم.
با وجود این که حکمتیار در توجه سخنان خود می گوید که جنگ بین دو قوم در ولایت غور جریان دارد ولی بازهم ادامه می‌ دهد که در نتیجه این جنگ اقوام مربوط به یک قوم از ولایات فاریاب، قندوز و بغلان بی جا شده اند که این خود بیانگر این است که حکمتیار تاکید می‌ کند که جنگ در افغانستان قومی است در این جا باید اشتباه نشود که اکثریت قاطع تمام اقوام افغانستان جنگ در افغانستان را جنگ قومی نمی دانند این سیاست مداران افغانستان است که جنگ را قومی می سازند و از آن در راستای منافع سیاسی و شخص خود استفاده می نمایند، چون تحلیل روز گذشته من در مورد گفته های حکمتیار شک و شبهه ایجاد کرده بود که گویا من هم جنگ افغانستان را جنگ قومی می‌دانم نه خیر ، جنگ افغانستان را مافیایی قدرت ، در غیاب اراده مردم افغانستان جنگ قومی نشان می دهند ، تا از این طریق نان و نامی را کمای کنند ، گلبدین حکمتیار یکی از آنها است ، همه می دانند که گلبدین حکمتیار منفورترین چهره در بین تاجیک ها ، هزاره ها و اوزبیک ها در افغانستان است ، و این را خود حکمتیار هم می داند ، لذا او با ایجاد نفاق و شقاق در بین اقوام افغانستان می خواهد که جای پایی برای خود در بین قوم پشتون پیدا کند ، و متاسفانه قوم پشتون حتی روشنفکر ، چپی ها و هیچ یکی از آنها نمی خواهند یک پشتون را مورد انتقاد قرار دهند ، و هر سخنی که از دهن یک پشتون برآید برای آن ها قابل قبول است ، این طرز تفکر پشتون ها را بسیار آسیب پذیر نموده ، و در نتیجه موج افراطیت جامعه پشتون را فرا گرفته است ، در حالیکه هزاره ها و تاجیک ها آزادانه رهبران خود را مورد نقد و بررسی قرار می دهند ، و امروز روشنفکر تاجیک و هزاره در شبکه های اجتماعی آزادانه رهبران خود را مورد نقد و بررسی قرار می دهند در حالیکه برای پشتون ها ، پشتون بودن خط قرمز است ، لذا حکمتیار حق دارد که نماینده پشتون ها خود را قلم داد کند و از نام پشتون ها امتیاز بگیرد .

حسن علی

مشاهده در منبع اصلی