اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 حمل , 1397

مصابان توبرکلوز یا سل در بغلان مجانی درمان میشوند

پلخمری 20 عقرب
مریضان مصاب به توبرکلوزیاسل درچارشفاخانه شخصی پلخمری به گونه مجانی درمان میشوند.
رییس صحت عامعه بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت ریاست کنترول توبرکلوز به کمک مالی دفتر چلنج توبرکلوز و همکاری وزارت صحت عامه مریضان مصاب به توبر کلوز را در شفاخانه های شخصی ابن سینا،حیدری ،صحت افغان،سمنت غوری به گونه مجانی تشخیص میکند وادویه رایگان نیز دراختیار انان قرار می دهد.قایم

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی