اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

قومندان امنیه بغلان تقدیرشد

پلخمری 20 عقرب
قومندان امنیه بغلان ازجانب اتحادیه معلولان ومعیوبان آن ولایت تقدیرشد.
ذبیح الله شجاع سخنگوی قومندانی امنیه بغلان به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که مل پاسوال اکرام الدین سریع قومندان امنیه بغلان به پاس خدمات وی در تامین امنیت وفراهم سازی شرایط بهتر زندگی شهروندان بغلان تقدیرنامه اتحادیه معلولان ومعیوبان آن ولایت را دریافت کرد.
قومندان امنیه بغلان ازاحساس نیک معلولان ومعیوبان اظهار سپاس کردووعده سپرد که درراستای تامین امنیت همچنان تلاش میکند.قایم

مشاهده در منبع اصلی