اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

مسعود: چه کسی بهتر از عطا محمد نور در بلخ؟

اخبارى مبنی بر تهدید های حكومت مركزى در مقابل استاد عطا محمد نور بخاطر کنار زدن وى از مقام ولایت بلخ پخش شده است.

نمی دانم با این همه تهدید ها، ماجراجویی ها، آجنداهای گروهی و كينه توزى های شخصی، اين حكومت رو بزوال به كدام طرف روان است و سرنوشت این کشور صدپاره و هزار مصیبت به کجا ها خواهد کشانید؟

به این پیمانه چنگ و دندان نشان دادن، با هیله های سیاسی و بهانه های معیاری و قانونی، نمیتواند با نیت خیر و منافع كشور همراه باشد، چون نفس وجود همین دولت از نحوهء ایجادش، تا جايگاه قانونى رهبری اش، ترکیب، تعادل، ظرفیت، کارآئی، مديريت و مشروعیت هـرسه پايهء آن، هـيچگاهـى با معيارات آنچنانى قابل سنجش نيست؟ افزون برآن، غیر معیاری ترین جابجاسازى هـاى اخير و حمايت و تحميل عناصر معلوم الحال ضد مصالح عمومى و دشمن روحيهء هـمگرايى، مطابق کدام معیارت انجام يافته اند؟

رويهـمرفته، اگر واقعآ جنگ ضد تروريزم و طالبانيزم در صدر لست اولويت ملى مان قرار داشته باشد، چه كسى عملى تر و جانبازانه تر نسبت به آقاى نور ايستادگى دارد؟ به همین دلايل آشكاراست كه آجندای دیگری در دست كار است.

امیدواریم این غایله به گونۀ منطقی، توأم با عقلانیت و در نظرداشت شرایط بحرانی حاکم در کشور به پایانش برسد. اين سرزمين هـزاران مشكل دارد و رهـبرى حكومت با بحران آفرينى بيشتر ازين، بر دامنهء مشكلات كشور نيآفزايد، روحيهء توافقنامه را كاملآ ازبين نبرد و مردم را به عكس العمل مجبور نسازد.

احمد ولی مسعود

مشاهده در منبع اصلی