اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

اهانت حکمتیار به پشتون ها؟

آیا آقای حکمتیار فکر می کند که تنها یک قوم در نیروهای امنیتی افغانستان حضور دارد؟
آقای حکمتیار تیری را آگاهانه و یا ناآگاهانه پرتاب کرده است که حتا خودش نیز نمی تواند از آن دفاع کند.

جنگ افغانستان را جنگ دوقوم خواندن عملاً اهانت به کل مردم افغانستان و مهم تر از آن به پشتون ها است. چون براساس گفته های آقای حکمتیار یکی از این دو قومی که ایشان می گویند باید تروریست باشد.

آیا می شود که چنین خطایی را مرتکب شد و همه واقعیت ها را نادیده گرفت و یکی از اقوام را، حالا هر قومی که می خواهد باشد، تروریست خطاب کرد؟
آنهایی که پول های گزاف بیت المال را در اختیار هدف های جنگ طلبانه آقای حکمتیار می گذارند، شاید می خواستند که او چنین سخنانی بگوید و جنگ افغانستان را در حد تقابل دو قوم تقلیل دهد ولی بدون تردید این سخنان نمی تواند برای خودش و کسانی که به شکلی هنوز از او حمایت می کنند، فرصتی برای جولان دوباره در سیاست های افغانستان به وجود آورد.

آقای حکمتیار نمی داند که زمان سلطه گری از نوعی که خودش می خواهد گذشته و نمی شود با راکت و موشک همه چیز را به دست آورد.

مردم افغانستان می دانند که جنگ شان با کیست و کی ها از این جنگ سؤاستفاده می کنند. آقای حکمتیار با تقلیل جنگ نه می تواند برای تروریست‌ها در این کشور جای پای ایجاد کند و نه هم برای خودش می‌تواند آیندۀ رقم زند. او آینده خود را چون گذشته‌اش به قمار گذاشت و حالا چیزی فرا تر از آن چه که بانوی نخست کشور برایش پیش بینی کرده بود در سرنوشتش وجود ندارد.

هوشنگ سامانیان

مشاهده در منبع اصلی